Privacy/

Privacy & cookies

Cookies

 • Bij theFactor.e respecteren we de privacy van onze bezoekers en behandelen we de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk. Niet voor niets zijn we ISO 27001 gecertificeerd. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving Algemene Gegevens Verordening.

 • Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden met informatie die bij het bezoeken van onze website uitgelezen kunnen worden. We kunnen alleen de cookies uitlezen die via onze website geplaatst zijn. De cookies worden in een (tijdelijke) map op je eigen device opgeslagen.

  Bij de instellingen bieden we standaard drie keuzes qua cookie-acceptatie:

  • Zeer beperkt
   Bij deze instelling worden er alleen functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die essentieel zijn om de website goed te laten functioneren.
  • Beperkt
   Bij deze instelling worden er functionele en analytische cookies geplaatst. Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. We slaan hierbij nooit persoonsgegevens op.
  • Volledig
   Bij deze instelling functioneert de website het beste. Er kunnen cookies van derde partijen geplaatst worden, in het specifiek van Youtube, om ervoor te zorgen dat video’s afgespeeld kunnen worden, maar ook dat er pagina’s op social media gedeeld kunnen worden.

 • Analytische cookies

  Om het gedrag op onze website en het gebruik ervan goed te kunnen analyseren maken wij gebruik van de cookies van Google Analytics en Goliath Analytics. De informatie die we zo krijgen wordt anoniem overgebracht naar Google. Dit betekent dat er nooit persoonsgegevens worden opgeslagen en dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar een persoon.

  In de verwerkersovereenkomst die we met Google hebben afgesloten staat dat Google geen toestemming heeft om deze data te verstrekken aan derden, tenzij ze hiertoe wettelijk verplicht worden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kan je vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

 • Overige cookies

  Naast de analytische cookies, kunnen er cookies van Youtube of Vimeo geplaatst worden als er een video wordt afgespeeld. We gebruiken hiervoor altijd de ‘no-cookies’ instelling van Youtube, waardoor er alleen data wordt opgeslagen over de kwaliteit van de video, de positie van afspelen en enkele andere functionele instellingen. Zonder deze cookie is het niet mogelijk om Youtube video’s af te spelen.

 • In- en uitschakelen van cookies

  Je kunt bij je eerste bezoek aangeven welke cookies je wel en niet wilt accepteren. Daarnaast kan je in je browser ervoor kiezen om alle cookies te verwijderen of om een andere instelling te accepteren.

 • Verwijderen van cookies

  Al onze cookies hebben een houdbaarheidsdatum van 60 dagen. Dit betekent dat de informatie dan automatisch wordt verwijderd. Je kunt er op elk willekeurig moment voor kiezen om de cookies handmatig via je browser te verwijderen.

Gegevens- verwerking

 • In sommige gevallen vragen wij om enkele persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbriefinschrijving, of om deel te kunnen nemen aan een workshop of event. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor die zaken waarvoor je toestemming hebt gegeven.

 • Bewaartermijnen

  Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 • Verstrekking van gegevens aan derden

  Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

 • We vinden beveiliging belangrijk. Daarom bieden wij onze website aan met een SSL-certificaat en maken we gebruik van een HTTP Secure verbinding. Je kunt dit in je adresbalk zien aan het groene hangslot en de https voor ons adres. Verder dragen we er zorg voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens.

 • Rechten van betrokkenen

  Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstuurd, kan je altijd contact met ons opnemen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of om ze geheel te verwijderen. Je kunt natuurlijk ook altijd bellen via 050 - 57 57 888.

 • Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

  Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Als dat gebeurt publiceren we de wijzigingen op deze website.

 • Autoriteit persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Ethical Disclosure

  For our Ethical Disclosure procedure, please check here - Ethical Disclosure at theFactor.e