Sector/

Mensgericht ontwikkelen in het onderwijs

Een leven lang ontwikkelen

 • Hier ligt een uitdaging voor het onderwijs en op ontwikkeling gerichte organisaties. Waar in de Middeleeuwen werken, ontwikkelen en belangenbehartiging ‘integraal’ werd geregeld binnen één gilde, zijn deze functies in onze moderne samenleving na de ontzuiling verdeeld geraakt tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en verschillende belangenbehartigers zoals vakbonden. Een leven lang ontwikkelen vraagt van onderwijs, werkgevers en belangenbehartigers dat ze zó samenwerken dat ze burgers een goed ontwikkelperspectief kunnen bieden. Getoetst aan hun persoonlijk talenten én gekoppeld aan de echte behoefte op de arbeidsmarkt. Dat zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn. Het begint met kleine verbeterstappen.

Human First ontwikkeling van digitale onderwijs- ondersteuning

 • Synergie tussen mens en techniek is zoekgeraakt

  Onderwijs is een vorm van intermenselijke dienstverlening. Behoeften, context en gedrag van zowel onderwijsontvangers als onderwijsgevers zijn van doorslaggevende betekenis zodra je via digitale ondersteuning een student of docenten journey wilt optimaliseren.

  De nieuwe vormen van onderwijs vragen om slimmere digitale toepassingen die makkelijker integreren. Apps en platformen die aansluiten bij zelfsturing van studenten en die de monitoring- en ondersteuningsbehoefte van docenten écht handen en voeten geven.

  Je ziet nog wel eens het omgekeerde: Oplossingen worden door de manier waarop ze ontworpen zijn, ervaren als een sta-in-de-weg. Veel toepassingen zijn op een klassieke manier ontwikkeld. Als single feature oplossing, dienstbaar aan het (klassikale) ‘school’systeem, moeilijk te integreren met andere features. De synergie tussen mens en techniek is zoekgeraakt en succes voor student en docent blijft uit.

 • Dat kan beter!

  theFactor.e maakt bij de ontwikkeling van toepassingen gebruik van een Human First benadering. Behoeften, context en gedrag van studenten en docenten worden tijdens de verschillende fasen van ontwikkeling op een gestructureerde manier in kaart gebracht middels verschillende vormen van gebruikersonderzoek.

  Door uitgekiende vormen van co-creatie met studenten en docenten ontstaan toepassingen die aansluiten op hun context en handelingsperspectief. Zo creëer je draagvlak voor een oplossing en wordt een toepassing schaalbaar naar andere omgevingen. Middels de Strategy by Design benadering ontstaan digitale toepassingen die studenten en docenten in hun kracht zetten.

Een greep uit onze klanten

Volgende Sector/

Mensgericht ontwikkelen in de zorg

Up next